Elite Epee Senior Men's Spring Open
City of London Freeman's School,
Surrey
05/04/2014

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
SHEVELEW David Haverstock   4 V V V 3 V 4/6 6 27
DALIBARD Valentin Cambridge Uni V   V V V V V 6/6 13 30
SIMPSON Jamie Malvern 4 3   3 V V 0 2/6 -5 20
MAKATSORIS Harris Haverstock 1 2 V   V 2 2 2/6 -10 17
PARTRIDGE Nicholas Northampton 2 2 1 4   3 3 0/6 -15 15
BUZWELL Tim Ltfc V 4 4 V V   4 3/6 4 27
LISTON George Raf 4 2 V V V V   4/6 7 26

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
STUART Josh R&rec   1 4 4 3 2 1 0/6 -15 15
KJELLEVOLD Patrick Durham Uni V   V V V V V 6/6 16 30
SHARP Alastair Oxford Uni V 4   V 3 V 1 3/6 1 23
DE BURGH Etienne Salle Gadaski V 4 2   2 V 4 2/6 -3 22
LAZZATI Alessandro Haverstock V 3 V V   V V 5/6 11 28
WARNER Mervyn Cads V 1 1 1 0   3 1/6 -16 11
UPCRAFT Alexander Paris Grp V 1 V V 4 V   4/6 6 25

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
SKINGLE Thomas Haverstock   3 V 1 V 2 V 3/6 1 21
SMITH Conor Bexley V   V 3 2 1 3 2/6 -8 19
MOULTON Gavin Streatham 2 4   3 V 4 V 2/6 -2 23
HOFFMANN Tom Dingwall V V V   V V V 6/6 18 30
STUART Jamie R&rec 1 V 1 2   4 4 1/6 -10 17
BRYAN Wayne Cads V V V 2 V   2 4/6 3 24
NASIF Kareem Salle Gadaski 2 V 4 1 V V   3/6 -2 22

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
PAOLASINI Lorenzo Haverstock   0 V 4 V 4 V 3/6 1 23
EDWARDS Tom R&rec V   V V 2 V V 5/6 14 27
AVIS Nicholas University Of Portsmouth 4 0   3 4 4 4 0/6 -11 19
GERRARD Alastair Haverstock V 2 V   2 4 V 3/6 1 23
TOWNSON Paul Cads 1 V V V   4 V 4/6 6 25
HATTON Neil Team Melia V 3 V V V   1 4/6 -2 24
PRIOR Cameron Gravesham 2 3 V 0 1 V   2/6 -9 16

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
BLENCH Toby Haverstock   1 V 2 0 V 3 2/6 -5 16
BARKER Christopher Stockport V   V 4 V V V 5/6 16 29
MCLEOD Charles Royal Tunbridge Wells 1 3   2 4 V 4 1/6 -9 19
BEW Kieran Haverstock V V V   V V V 6/6 19 30
WEST Howard Ltfc V 1 V 0   3 V 3/6 0 19
KEPPIE Matt Wingerworth 0 2 3 3 V   2 1/6 -13 15
STEINER Adam Salle Gadaski V 1 V 0 0 V   3/6 -8 16

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
BOMBRINI Andrea Haverstock   V V V V 4 4/5 10 24
CULLING Andrew Lansdowne 4   V V 4 V 3/5 7 23
LOWE David Streatham 1 2   2 V4 V 2/5 -4 14
FITZPATRICK Paul Haverstock 1 2 V   0 V 2/5 -6 13
HARDING Tim R&rec 3 V 1 V   V 3/5 2 19
STEVENS Joshua Glastonbury V 2 2 2 4   1/5 -9 15

 

  Poule no 7 V/M Indicator HS
TODD Glenn Haverstock   4 3 2 V 3 V 2/6 -4 22
NICHOLLS Taran R&rec V   3 4 V 3 V 3/6 1 25
HORNBY Edgar Malvern V V   V V V V 6/6 9 30
JOWITT John Haverstock V V 4   V 2 0 3/6 -1 21
ORGE Alp Salle Tempest 2 2 4 1   4 4 0/6 -13 17
PINK Simon Tunbridge Wells V V 3 V V   2 4/6 3 25
CARNEC Yves Vga St Maur 4 3 4 V V V   3/6 5 26

 

  Poule no 8 V/M Indicator HS
NORTHAM Stephen Birmingham   3 1 2 V 3 1/5 -8 14
HIBBERD Andrew Unattached V   4 2 V V 3/5 4 21
SCHNEIDER Benjamin Abingdon V V   4 4 3 2/5 1 21
GROVER Eliott Haverstock V V3 V   V 3 4/5 5 21
WILSON Thomas York Uni 2 3 V 3   3 1/5 -8 16
EDWARDS Alex R&rec V 3 V V V   4/5 6 23

 

  Poule no 9 V/M Indicator HS
STIGANT Devlin R&rec   V 4 4 0 V 2/5 -3 18
AL TAYIB Abdul Northampton 2   4 3 V 3 1/5 -7 17
BULLWARD Alistair U/a V V   3 3 4 2/5 -3 20
DOMEK Stephen Haverstock V V V   V 3 4/5 5 23
MYERS Joshua Ops V 4 V 3   3 2/5 2 20
STROUD Edward Durham Uni 4 V V V V   4/5 6 24

 

  Poule no 10 V/M Indicator HS
RICHARDSON Mark Wimbledon   3 2 2 2 3 0/5 -13 12
STANBURY Jonathan Glastonbury V   V 4 0 3 2/5 -3 17
LAKATOS Lorand Haverstock V 2   3 4 4 1/5 -4 18
MCCOURT Michael Strathclyde Uni V V V   2 2 3/5 0 19
AVIS Anthony Durham Uni V V V V   4 4/5 11 24
PEPLOW Laurence Guildford V V V V V   5/5 9 25

 
Document Engarde - 05/04/2014 21:33:19